Våra pass och priser

Priser 2024:
Medlemsavgift 100 kronor per år
Pass per termin: ett pass: 500 kronor,  två pass: 700 kronor,  tre pass 900 kronor,  fyra pass: 1100 kronor
OBS! Endast medlemsavgift för utegympan på onsdagar.
Betala till Postgiro 638577-7, ange namn och ledare vid betalning
Vår- och Hösttermin 2024
Vårterminen börjar vecka 2 och höstterminen börjar vecka 36

                      Pass              Ledare      Lokal

Måndagar:

10.00-11.00  Qigong                   Kristina    Malmö Sjöscoutkår, Limhamn
11.00-12.00  Motionsgympa  Berit          MBC Aurahallen
17.00-18.00  Medelgympa      Annika       Dammfriskolan

Onsdagar:

10.00-11.00  Utegympa            Kristina     Öresunds Funkis, Ribersborg
19.00-20.00  Motionsgympa  Berit          Ribersborgsskolan

Torsdagar:

10.00-11.00  Mjukyoga             Kristina      Malmö Sjöscoutkår, Limhamn