Stadgar för Örestadsgymnasterna
Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2023
Inbjudan till årsmötet 6 mars 2024
Handlingar till årsmötet 6 mars  2024:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan för 2024
Årsredovisning
Förslag till budget för 2024
Valberedningens förslag