Föreningsinformation

Föreningen bildades 1933. 

Numera utgörs föreningens aktiviteter uteslutande av motions- och seniorgymnastik samt Qigong och lättyoga.

Vårt mål är att i föreningsregi skapa trivsel och social gemenskap samt utveckla hälsofrämjande insatser för våra medlemmar. Nyckelorden är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
Vi inbjuder till bra balanserad och intresseväckande fysisk träning under erfarna och välutbildade instruktörers ledning. Strävan är att deltagarna ska uppleva fysisk och psykisk harmoni i en miljö där den sociala delen ges en framskjuten plats. 

 

  • Föreningsnr: 10551-19
  • Postadress: Berit Alm, S. Gulsparvsvägen 40, 215 61 Malmö
  • Telefon: 073 9952702
  • E-post:  ann-margret.rundqvist@hotmail.se
  • Plusgiro: 638577-7
  • Organisationsmr: 8416003-5028
  • Föreningens hemsida:                                                                                                                                                                                                                                                        www.orestadsgymnasterna.se